Vi støtter


Lokalportalerne.dk og Vores Engagement i Samfundsansvar (Corporate Social Responsibility – CRS)

På Lokalportalerne.dk erkender vi vigtigheden af samfundsansvar i en verden, der konstant ændrer sig. Vi er forpligtede til at bidrage positivt til vores samfund og miljø gennem vores Corporate Social Responsibility (CSR) politik. Vores mål er at skabe en bæredygtig forretningspraksis, der tager højde for sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter.

Vi tager vores samfundsansvar alvorligt og arbejder aktivt på at gøre en forskel gennem følgende initiativer:

  1. Socialt Ansvar: Vi støtter lokale organisationer, velgørenhedsprojekter og samfundstiltag, der arbejder for at forbedre livskvaliteten for mennesker i vores område. Vi tror på, at stærke lokalsamfund skaber en positiv indvirkning på samfundet som helhed.
  2. Miljømæssig Bæredygtighed: Vi stræber efter at mindske vores miljøpåvirkning gennem bæredygtige praksisser. Dette inkluderer reduktion af affald, energieffektivitet og fremme af genbrug. Vi søger også at øge opmærksomheden om miljømæssige udfordringer og opfordrer til ansvarlig adfærd.
  3. Økonomisk Udvikling: Vi støtter lokale virksomheder og iværksættere ved at fremme deres produkter og tjenester gennem vores platform. Vi tror på, at en sund økonomi i vores lokalsamfund skaber arbejdspladser og øger livskvaliteten.

Vi er stolte af vores partnerskaber med følgende organisationer, som deler vores vision for samfundsansvar og bæredygtighed:

Hvis du har en hjemmeside og ønsker at indarbejde en CSR-politik, er vi her for at hjælpe. Vores team er til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have om implementering af en CSR-politik på din hjemmeside. Du kan kontakte os via følgende link: [https://lokalportalerne.dk/Kontakt/].